Створено за підтримки

Google Україна

Нематеріальна культурна спадщина України

Забезпечення життєздатності нематеріальної культурної спадщини сприяє збагаченню культурного різноманіття та активізує творчість. До Списків (їх 3) нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО належать такі українські елементи, як Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство XIX – XXI ст. та козацькі пісні Дніпропетровщини.

Визначення поняття «нематеріальна культурна спадщина» в Конвенції ЮНЕСКО

Термін «нематеріальна культурна спадщина» означає ті звичаї, форми показу та вираження, знання та навички, а також  пов'язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремим особами як частина їхньої культурної спадщини. Ця нематеріальна культурна спадщина, що передається від покоління до покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами під впливом їхнього оточення, їхньої взаємодії з природою та їхньої історії і формує у них почуття самобутності й наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного різноманіття й творчості людини.

Термін «нематеріальна культурна спадщина», як її визначено вище, проявляється, зокрема, у таких галузях: 

  • усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини; 
  • виконавському мистецтві; 
  • звичаях, обрядах, святкуваннях; 
  • знаннях та практиці, що стосуються природи та всесвіту; 
  • традиційних ремеслах.

Нематеріальна культурна спадщина України

Україна приєдналася до Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини 6 березня 2008 року, а 27 серпня 2008 року цей міжнародний акт набув чинності для нашої країни.

Відповідно до Наказу Міністерства культури України № 1521 від 14 грудня 2012 року «Про затвердження облікової картки об’єкта (елемента) нематеріальної культурної спадщини України та визначення об’єктів нематеріальної культурної спадщини України», розпочалося формування Національного переліку нематеріальної культурної спадщини в Україні. Упродовж 2013-2018 років до цього переліку внесено такі об’єкти нематеріальної культурної спадщини України:  

До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства внесено два елементи нематеріальної культурної спадщини України: «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство» (2013), «Козацькі пісні» – явище виконання степових пісенних творів (українських козацьких пісень) у Дніпропетровській області» (2016).

http://mincult.kmu.gov.ua/mincult_old/uk/publish/article/391359
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21959/1/Visnyk_No_1.pdf